Đầu đọc vân tay kiểm soát ra vào: K2, HF3-TT, HF4-B

3.500.000 

Đầu đọc vân tay bán dẫn chống nước, quản lý qua App Wifi: K5, HF1-W, HF3-TA, chất liệu Inox
– Chức năng: quản lý qua App Wifi, vân tay, thẻ từ, mật khẩu – Có thể thêm/xóa user trực tiếp trên App từ xa
-Tạo mã tạm thời
– Theo dõi lịch sử ra/vào –
– Sản phẩm chống nước 100%