Hít từ và giá bát ZL

380.000 860.000 

Khóa hít từ 5 dây có cổng NO và NC  280kg
Khóa hít từ 5 dây có cổng NO và NC 350kg
Khóa hít từ 2 dây 500kg
Kiểu khóa: Khóa luôn mở khi mất điện
Bát khóa ZL ( giá đỡ khóa )
280kg/350kg/500kg
Mã: N/A Danh mục: