Đầu đọc vân tay quang học F8

3.000.000 

Đầu vân tay quang học F8:
– Màn hình:
– Cách mở: 1000 vân tay + 1000 mã số + 1000 thẻ từ
– Lưu trữ: 100000 lần

Danh mục: