Đầu nhận diện khuôn mặt ACF-118

4.625.000 

Đầu nhận diện khuôn mặt ACF-118:
– Màn hình:2.4 inche
– Cách mở: 500 khuôn mặt + 3000 vân tay + 1000 thẻ
– Lưu trữ: 300000 lần
– Kết nối : TCP/IP
– Phần mềm chấm công
Danh mục: